2 người bố nhận nuôi cậu con trai, tuổi mới lớn thích tìm hiểu thế là 2 ông bố dạy cho cậu biết thế nào là tình dục đầu đời.